Workshops

‘Leren buiten de klas’ – interactieve workshop voor lesgevers

In deze workshop focussen we op informeel leren en vooral leren buiten de klas.

Wat zijn de voordelen van buitenschools leren? Wat zijn de hinderpalen en hoe kan je die over? Wat zijn de mogelijkheden om je cursisten te laten leren buiten de klas?

We gaan interactief aan de slag, bekijken concrete voorbeelden en komen tot een persoonlijk didactisch eindproduct.

De workshop richt zich in de eerste plaats tot lesgevers NT2 maar kan ook worden aangepast voor lessen vreemde talen en secundair onderwijs.

Info: Annelies@degroenekameel.be

 

 

 

 

Advertentie